ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

1. редовно одржавање школског простора, проветравање, чишћење дворишта и учионица, редовно пражњење корпи за отпатке, уз коришћење рукавица;

2. прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;

3. редовно снабдевање течним сапуном у тоалетима, учионицама и трпезарији;

4. подстицање ученика на прање руку;

5. препорука да се не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;

6. не размењивати храну, не користити исте чаше и флашице за воду;

7. употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;

8. одржавање часова одељењских старешина са темом – лична хигијена и хигијена непосредне околине;

 

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 11.03.2020.

 

Директор школе

Марија Обрадовић